Englishclass

Englishclass標籤文章,共有3則Englishclass相關的文章

【易學英語】落大雨點算?一文睇清楚落大雨的生字
bloggers.專家分享
3 months ago

【易學英語】落大雨點算?一文睇清楚落大雨的生字

唔知大家記唔記得9月8號發出咗長達16小時35分鐘嘅黑色 暴雨 警告信號,全港好多地方都 水浸 , 又有山泥傾瀉, 而最...

【易學英語】打風英文點講?一文睇清楚打風生字
bloggers
3 months ago

【易學英語】打風英文點講?一文睇清楚打風生字

唔知大家記唔記得9月1號嘅時候蘇拉襲港,因為 颱風 西登,所以令到颱風威力增加,令到果陣時又大風又大雨。之後又有海葵低壓...

【易學英語】想用英文讚人應該點講好?Kindness的用法和意思
教育路.bloggers
3 months ago

【易學英語】想用英文讚人應該點講好?Kindness的用法和意思

唔知大家有冇試過想用 英文 讚人,但係又唔知講乜好?我哋就可以講呢隻字—kindness啦~而今次就會 集中 同大家講吓...