Englishclass

Englishclass標籤文章,共有3則Englishclass相關的文章

【易學英文】落大雨點算?一文睇清楚落大雨的生字
bloggers.專家分享
10 months ago

【易學英文】落大雨點算?一文睇清楚落大雨的生字

唔知大家記唔記得9月8號發出左長達16小時35分鐘嘅黑色暴雨警告信號,全港好多地方都水浸, 又有山泥...

【易學英文】打風英文點講?一文睇清楚打風生字
bloggers
10 months ago

【易學英文】打風英文點講?一文睇清楚打風生字

唔知大家記唔記得9月1號嘅時候蘇拉襲港,因為颱風西登,所以令到颱風威力增加,令到果陣時又大風又大雨。...

【易學英文】想用英文讚人應該點講好?Kindness的用法和意思
教育路.bloggers
a year ago

【易學英文】想用英文讚人應該點講好?Kindness的用法和意思

唔知大家有冇試過想用英文讚人?我哋就可以講呢隻字—kindness啦~而今次就會集中同大家講吓kin...