download MamiDaily 親子日常 app
辛苦但甜蜜 5個準媽媽專享嘅服務

辛苦但甜蜜 5個準媽媽專享嘅服務

懷孕 家庭關係
By rachel.lo on 20 Aug 2018

陀住BB嘅時候,身體上會有好多變化都令到媽媽唔舒服同唔方便,不過好彩身邊有另一半會體諒同用行動支持,將各位準媽媽當女王一樣服侍周到!而家同大家一齊細數另一半5個超貼心嘅行為,睇下身邊嗰位做過幾多項吖!

shutterstock_754115584

1. 幫著鞋

當個肚愈黎愈大,想坐低著鞋基本上係一件難事。唔好話彎腰呢個動作有機會整親肚入面嘅BB,就算媽媽想彎腰都會畀個大肚頂住!通常老公見到呢個情況,就會自動自覺單膝跪低幫媽媽著好對鞋,係咪即刻成個灰姑娘著玻璃鞋嘅畫面出哂黎呢?

shutterstock_725693290

2. 扶走路

挺住巨肚嘅媽媽行路嘅時候,可以話係一步一驚心,尤其係天雨路滑嘅時候,最怕一個唔覺意跣低會危害BB!所以同老公出門嘅時候,老公都會傍到實,仲會當準媽媽係太后一樣攙扶。

shutterstock_1026016813

3. 拎手袋

老公都會記住大肚嘅媽媽係唔可以拎重物,因為怕拎重物時腹部用力而影響BB,所以老公會索性唔畀媽媽拎任何嘢,連平時好抗拒嘅女人手袋佢都搶住幫你拎呀!

shutterstock_194377145

4. 煮食

好多時媽媽喺懷孕期間時口味都會唔同哂,仲可能忽然想食某啲食物,體貼嘅老公會隨時做好煮嘢畀媽媽食嘅準備。

shutterstock_234728122

5. 跑腿

喺懷孕後期,媽媽會連行路都覺得好吃力,所以當要買嘢嗰陣,老公就要幫忙做跑腿,畀媽媽可以安心喺屋企休息。

shutterstock_185559977

所以當媽媽懷孕唔好受嘅時候,請記得另一半都有為自己付出㗎!

shutterstock_384127180

Text: Mami Editorial

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道