download MamiDaily 親子日常 app
【小學功課】小四常識問:燒烤過的炭為何不能復原?    網民答:燒烤過的雞也不能恢復原狀

【小學功課】小四常識問:燒烤過的炭為何不能復原? 網民答:燒烤過的雞也不能恢復原狀

教育路 教育心得
By Dara on 07 Apr 2023
Deputy Managing Editor

時下學生教材程度艱深,家長隨時被考起。有小四學生的常識功課,是問:「為甚麼燒烤過的炭不能恢復原狀?」,不少人認為已超出小學課程,屬中學程度,愈出愈深只會難為了學生。

現時小學生的功課並不輕鬆Photo from MamiDaily

小四常識題目艱深

有家長在FB群組「小一至小六試卷分享」求助:「小四常識科,請問點回答這條題目?」只見張貼了一張照片,上面寫有:「為甚麼燒烤過的炭不能恢復原狀?」

問題一出,引來不少父母爭論,有家長首先指「這個題目,可以做大學論文喎!」、「呢個,係帶出能量守恒定律嘅課題嚟」,「好問題……如果破解到自然定律,死人都可以返生」。亦有人感歎小學已學中學的課程:「好似中學化學先教」,「係呀,中學 Chem會教,教都係好皮毛下」。

 

「為甚麼燒烤過的炭不能恢復原狀?」Photo from 網上截圖

因為「燃燒是不可逆轉的」

熟識理科的網友也很熱心回覆:「因為熵不可逆」、「熱力學第二定律」,「因為分子結構被破壞」,當然亦有啜核回答:「就好似媽咪老咗唔會變番後生一樣」、「燒烤過的雞也不能恢復原狀吧……」、「人死不能復生」、「炭已和氧結合成二氧化碳」。

至於真正答案,原來是「燃燒是不可逆轉的」。有網民指出,有些常識書會提及,物質的轉變分為可逆轉和不可逆轉,水是可逆轉,能凝結成冰,可以變為水和蒸氣,但燃燒是不可逆轉的,燃燒過後的物品不能回復原狀。「物理變化中事物形態的改變是可以逆轉,例如水的三態,而化學變化是不可以逆轉的,例如鐵生銹和燃燒。」

網民給出真正答案Photo from 網上截圖

連大學生都不懂答

當然亦有家長提出,每次家長將功課問題煲到好大,然後話小學生問題太深,連大學生都不懂答,根本是大家諗多了。

有時小學功課連大學生都不懂答Photo from MamiDaily

 

 

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道