download MamiDaily 親子日常 app
【閱讀技巧】多讀包裝文字、遇新詞要停頓、每晚枕邊故事 4個伴讀重點打好小朋友閱讀基礎

【閱讀技巧】多讀包裝文字、遇新詞要停頓、每晚枕邊故事 4個伴讀重點打好小朋友閱讀基礎

產前產後
By Sarah on 20 Jul 2020
Digital Editor

有過小學面試經驗的爸爸媽媽,相信一定被老師、校長問過這個問題:「平時有無同小朋友一齊睇書?」閱讀的重要已經眾所周知,但讀得多不見得就懂得讀,所以閱讀技巧不可不學。而且幫孩子掌握閱讀技巧,更有助他們投入、享受閱讀的樂趣呢!

親子閱讀有技巧。Photo from MamiDaily

作為父母,應該怎樣協助小朋友去掌握這個關鍵的閱讀技能?如何知道你的孩子是否準備就緒?下面幾點有助家長認清何時讓孩子開始閱讀,和怎樣在日常生活鼓勵他們閱讀更多。

一、文字和書本知覺
「文字知覺」是指能明白紙上的文字帶有意思。這種知覺幫助孩子建立書面語和口語間的關係。協助孩子建立「文字知覺」方法很多,例如教導他們如何正確拿着書本、由左至右閱讀或分辨書本的封面和封底。

家長可以指出書本的封面和封底有甚麼分別,並教導孩子正確地拿着書本;以手指引導孩子由左至右或上至下閱讀,並讓他們翻頁;在超級市場購物時,可以指出在包裝上的食物名稱;閱讀書本時,除插圖外亦可試着引導孩子閱讀文字內容。

英文閱讀。Photo from MamiDaily

二、學懂ABC
孩子越能辦認不同字母、字母名稱和讀音,便越早準備好開始英文閱讀。雖然這是個關鍵的閱讀技巧,但其實小朋友不需學懂所有字母才開始閱讀。

家長可以和小朋友一起唱字母歌,然後試着在某一些字母前刻意停頓或略過,讓小朋友補充漏掉的字母;與孩除玩不同的字母玩具,如字母拼圖、字母磁石、浴室字母玩具或字母地墊等;以字母聲音遊戲鼓勵小朋友將聲音和字母配對。

父母伴讀是好習慣。Photo from MamiDaily

三、聆聽與複述
擁有良好聆聽技巧的小朋友通常會認識更多詞彙,增強他們對四周環境和個人經驗的連結。這些技巧令你的孩子明白字詞的意思和他們之間的關係。家長可以讓孩子坐在你的腿上或身旁一起閱讀,讓他們和書中的故事和圖畫互動;盡量朗讀書本的內容,讓孩子聽到不同的詞語和停頓,鼓勵他們一起「講出」熟悉的故事;讓閱讀保持有趣和愉快,避免藉閱讀去考驗孩子的知識。

小朋友享受閱讀很重要。Photo from MamiDaily

四、閱讀興趣
讓每一個家庭成員都投入閱讀,令閱讀成為全家的習慣。建立一個激發和培養孩子閱讀興趣的日常生活習慣。挑選一些有吸引力的書籍,令閱讀更加生動。在閱讀時,容許孩子四處走動和扮演故事中的角式。

幼兒的專注力通常較短促,所以一天內閱讀簡短故事數次,比一次過閱讀一個長故事來得有效。讓閱讀保持短暫、簡單但頻密。枕邊故事時間是一個得好的習慣,讓小朋友可以持續每天閱讀。這個習慣亦是一個幫助孩子準備休息的好方法。隨身攜帶小朋友最愛的故事書,讓他們可以在交通工具上、外出吃飯時閱讀。

爸媽緊記要將閱讀看成愉快的日常活動而非學習,按小朋友的專注力和能力,以每天閱讀15分鐘作開始,循序漸進地增加閱讀時間。從愉快閱讀開始,幫助你的孩子成為一個快樂和自信的愛書人吧!

Text: Mami Editorial

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道