download MamiDaily 親子日常 app
【返學準備】媽媽用1個方法令仔女準時出門返學 網民 : 想慳時間都唔係咁做

【返學準備】媽媽用1個方法令仔女準時出門返學 網民 : 想慳時間都唔係咁做

mami熱話
By Irisa on 30 Aug 2023
Digital Editor

早上出門上學猶如打仗一般,相信大部分家長都有同感。從起床、梳洗、吃早餐、更衣到執齊所有物品出門,時間總是非常緊張又狀況百出。只要小朋友懶床不願起身或去廁所時間長了,就已經可以打亂你全盤計劃。遲了出門,趕不上預計乘搭的巴士班次,孩子就未必能準時上學。而為了確保早上可以準時出門,不少家長都各出奇招,為求快得1分鐘得1分鐘。而外國就有位4孩媽媽想到一個可以在朝早慳時間的辦法,不過網民卻不認同這個主意。

早上出門上學猶如打仗一般,從起床、梳洗、吃早餐到更衣出門,時間總是非常緊張又狀況百出。Photo from MamiDaily

朝早準時出門上學極具挑戰性

根據外媒報道,外國有位媽媽為了在早上節省仔女的出門準備時間,決定讓孩子們穿着專為返學準備的衣服睡覺,不過網上有不少家都反對這個做法。這位媽媽指自己有4個孩子,比較年長的兩個子女因為身體狀況而需要額外照顧,而另外兩個小朋友就年紀尚幼,屬於需要父母協助自理的歲數。所以對於這位媽媽來說,每日朝早出門上學都是極大的挑戰。尤其是為孩子穿衣的任務,總是花費她很多時間。她無奈表示,他們不時因為忙碌的出門準備而錯過了校巴,以致孩子上學遲到。

媽媽不時因為忙碌的出門準備而錯過了校巴,以致孩子上學遲到。Photo from MamiDaily

媽媽讓孩子直接穿着上學的衣服入眠省卻換衫時間

媽媽直言,相信不少人都會認為,讓孩子晚上早點上床,朝早早些起身準備出門就好。但她卻解釋指,自己的大仔因病而在晚上總是很難入睡,所以這個辦法不太可行。而近日她就想到一個慳時間的方法,就是讓小朋友穿着上學的衣服入眠,以省卻早上的換衫時間,直接起床刷牙洗面食早餐。媽媽認為這樣可以簡化早上出門的艱鉅任務,但大部分網友卻不認同這個做法。

媽媽讓孩子直接穿着出街衫睡覺,省卻早上換衫時間。Photo from MamiDaily

網民 : 想慳時間都不應這樣做

不少同作為家長的網民直言,這是一個糟糕的主意。他們認為最主要的問題是,小朋友在睡覺期間可能會出汗或流口水,若果早上不更衣就出門,衣服就會帶有汗味或口水味。除了不好聞,再穿一整天定會感到不舒服。另外亦有網民指出,出街的衣服與睡衣材質不同,不太適合孩子穿着睡覺。有人更覺得,這個做法會為子女建立壞習慣。很多網民都留言指,媽媽不應這樣慳時間,希望她會嘗試其他提升早上出門效率的方法。事實上,編輯讀中學時亦曾經有同學嘗試類似做法。這位同學指,每當有P.E堂可以直接穿體育服上學時,他都會穿着體育衫睡覺,讓早上可以多賴床一會。大家認為這樣慳時間是否一個好方法?你又是怎樣確保自己及孩子朝早可以準時出門?

延伸閱讀:

延伸閱讀:

有人認為小朋友在睡覺期間可能會出汗或流口水,若果早上不更衣就出門會因汗味或口水味感到不舒服。Photo from MamiDaily

Text : Mami Editorial
Source : The Sun

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道