workingmama

workingmama標籤文章,共有1則workingmama相關的文章

【一句話惹毛在職媽媽:有工人姐姐都唔會太辛苦啫!】
爸媽分享
6 years ago

【一句話惹毛在職媽媽:有工人姐姐都唔會太辛苦啫!】

「你就好啦,屋企有工人姐姐幫輕下,應該都唔會太辛苦者!」一句無心說話,足已令在職媽媽斷了理智線。 對,我家的確有工人姐姐...