download MamiDaily 親子日常 app
【社工分享】孩子登台爭取成功感? 愈看重門面或製造更多失敗的可能

【社工分享】孩子登台爭取成功感? 愈看重門面或製造更多失敗的可能

專家分享
By 哈士奇 on 16 Jan 2020

在工作中常常都遇上家長都想知道如何令子女努力上進,不管是課內還是課外活動都能投入一點、用功一點。而我相信家長們其中一個經常會聽到的方法就是讓子女有「成功感」-當他們對事情有信心,自自然然就會喜歡做。

這方法確實是有效的,我也不時用這一招去鼓勵小朋友甚至家長,但我也發現不少家長對這方法存有不少誤解,誤用了這方法,結果孩子不但無法建立真正的成功體驗,反而變得怕試、怕輸。到底如何才可以幫子女建立起真真正正的「成功感」?不如聽聽我朋友媽媽A的故事。

有次朋友飯聚,媽媽A說要晚點到,因為要先到文化中心看表演。

「係乜野團體既表演呢?等我有時間都去睇下。」我問。

媽媽A笑說:「隨時歡迎,不過係我個仔間幼稚園既話劇表演。」

「幼稚園話劇係文化中心搞?」少見多怪的我問。

「係呀,每個學期都有一次,宜家好多學校都會搞呢啲表演,不過除左家長,都唔會有人入場睇,哈哈!張飛都要幾百蚊,等於睇個演唱會!」

「小朋友鍾意上台表演嗎?」

「我諗佢地都未知乜野係文化中心,不過學校好重視呢d表演,小朋友都要排練下。其實我覺得表演得好唔好都唔係太緊要,反正都係得家長睇,當玩下,但有啲家長好鍾意、好緊張,每次表演都會全家到齊,又不斷影相。」媽媽A說。

「我覺得呢啲表演好似係滿足緊家長多過小朋友嘅需要呢。」

「哈哈,都係架,而且宜家乜都講競爭,有呢啲經驗,到時考學校面試咪多樣野講囉。」

我想我這一世都沒有人願意在文化中心訂一個場給我表演,更不可能有人願意買飛入場。現時不少學生年紀小小已經有這些「登台」機會,然而這些經歷真的能為他們建立「成功感」嗎?

我不會完全否定這些「登台」表演,因為這些經歷的影響是好是壞並不完全在於「登台」本身,而是作為老師和家長的我們如何去引導子女看待「登台」這個經歷。

就如非職業的跑手參加馬拉松,只要能完成自己的目標,看到自己時間有進步,已足夠自豪,名次並不必要。要建立「成功感」不是靠結果有多理想,而是靠過程中小朋友能否感受和展現到自己的能力。如果小朋友在過程中沒有自主性,或者不享受過程的話,無論結果有多理想,他們也得不到真正的「成功感」。他們獲得的可能只是一份透過別人稱讚而來的虛榮,然而最危險的是,即使是虛榮同樣有鼓勵人的效果,所以家長和子女往往誤會了而不自知。

這類「登台」,如果小朋友本身渴望參與和享受的話,可以是不錯的成功經驗。但若果他們只是「被參加」的話,效果就好可能差強人意。家長真的需要多留意孩子的性格和反應,因為小孩子往往不懂表達,他們也很容易受到大人的反應所影響,或會為了討好父母而勉強自己。

對幼稚園生而言,是否在文化中心舉辦,表演得好不好其實都不相干。做得到,而且玩得開心,這已是他們的「成功感」來源。坦白說,對年幼子女來說,從在文化中心做一個話劇和在家中廚房做一份三文治兩者之間,當中能獲得的「成功感」可能不相伯仲,只是我們大人會覺得有高低,並將這些想法灌輸給孩子。

而當我們愈看重門面和成果,子女就會愈怕輸,因為我們教了他們「成功」不單是展現才能,而是必須得到好的結果,這無疑是在製造更多失敗的可能,對提升他們對事情的投入和享受程度是百害而無一利,家長們真的要小心這「成功」的陷阱。

Text:哈士奇

Photos:MamiDaily

【誠徵Bloggers!】想分享你的懷孕及育兒日常?請將投稿連同約40字個人簡介和近照一張,電郵到: [email protected],我們會幫你開設個人專欄,文章經編輯部潤飾後更有機會刊登在FB專頁,快點踴躍投稿吧!

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道