download MamiDaily 親子日常 app
【互相畫花功課簿!點樣處理小朋友好呢?】

【互相畫花功課簿!點樣處理小朋友好呢?】

爸媽分享

互相畫花「功課簿」,點樣處理呢幾個小朋友好呢?

話說K1、K2、K3 嘅三寶珠兄妹,每日都有功課做。

但係*人手、地方、時間* 嘅問題,佢哋3個每日都一定同一時間同一張枱一齊做功課!

每日要一齊做功課,媽媽都好頭痛。不過,媽媽無咁容易俾佢地KO嘅!(媽媽阿Q精神中....)

其實,佢哋不時會畫對方功課,通常媽媽會問咁做啱唔啱,再請畫花功課嗰個去同被畫功課嗰個道歉再去罰企,然之後幫對方擦返份功課。

不過,有次某小朋友用咗啲擦唔到嘅顏色筆畫花咗另外2個嘅功課。媽媽即時已經激到爆炸!

媽媽係呢個時候又到EQ特訓時間,諗下要點處理會好啲,希望可以令出手畫花功課薄嘅小朋友同另外兩個都知道咁樣做係非常唔啱嘅行為呢?!

我用咗下面嘅方法,睇下得唔得!

首先,同樣要道歉,亦都要罰企。

不過今次無得擦,所以媽媽同出手畫花功課簿嘅小朋友講,媽媽會每本功課簿都貼上一張紙仔寫低發生嘅事,等佢哋3嗰唔同級嘅班主任知道呢件事。

(紙仔內容,大致話俾老師知X做功課時畫花咗Y同Z嘅功課,X已經向2個道歉,但如果可以的話,可否請老師主動要求X向佢道歉?),(另外2張紙仔亦話俾2位老師知大約發生咩事)

當然,X 一聽到要話俾老師知,佢即時爆喊啦!

媽媽都好明白佢喊係因為怕俾老師鬧。所以都安慰佢話佢知,相信老師唔會鬧佢嘅,而一個誠實勇敢認錯嘅孩子,老師可能會欣賞呢份勇氣呢。

就係咁,呢個小朋友第二日返到學校勇敢同自己老師道歉,而老師非常好更安排佢分別去咗另外2個課室向2位老師道歉。

呢位犯錯嘅小朋友,放學時反而好開心咁同媽媽講佢好勇敢同曬3個老師道歉同埋道歉時有喊!(小朋友真係好可愛呢!)

依咖,佢哋已經極少畫對方嘅功課喇,就算再畫都只要提一就會自動停止!

==============================

Text & Photos:歌C拉

【誠徵Bloggers!】想分享你的懷孕及育兒日常?請將投稿連同約40字個人簡介和近照一張,電郵到: [email protected],我們會幫你開設個人專欄,文章經編輯部潤飾後更有機會刊登在FB專頁,快點踴躍投稿吧!

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道