download MamiDaily 親子日常 app
願意重新經歷一次10級分娩痛 大寶5個改變令媽媽直言:「值得!」

願意重新經歷一次10級分娩痛 大寶5個改變令媽媽直言:「值得!」

家庭關係 湊B趣聞
By rachel.lo on 11 Mar 2019

好多媽媽生過第一胎後先真正深刻體會到十月懷胎嘅苦、生孩子嘅痛、照顧孩子嘅攰⋯⋯ 成為媽媽就係完全將自己生活嘅重心轉移到孩子身上,而最可怕嘅係,媽媽們都會心甘情願去為孩子全然付出,即使自己再攰再苦都絕唔會埋怨孩子。當孩子開始長大,慢慢想同其他小朋友玩同分享,但又礙於年齡差距無法融入其他哥哥姐姐當中,好多媽媽內心都會閃過一個念頭:「不如再生多一個孩子?」

8ae7738b613e437530ebdb4c2c5439ee

 

終於,二寶出世喇!雖然會令媽媽嘅生活忙上加忙,偶爾會無法兼顧到大寶,令大寶認為媽媽偏心而唔開心,兩人間中爭寵嘅表現亦會令媽媽感到頭痛。但隨著日子過去,媽媽時不時耐心向大寶解釋、教導大寶點樣去接納二寶,兩個孩子愈黎愈識得同對方玩⋯⋯漸漸地,大寶都鍾意上二寶,甚至有時當媽媽想鬧二寶,大寶都會挺身而出保護二寶,大寶嘅一切改變都令媽媽感到非常欣慰同感動。

 

b3d0c0515b82e946fb3fb9856bcefe41

 

1. 變得有耐性

當二寶出世後,媽媽自然會將專注力轉投放喺年紀更細、需要全天候照顧嘅二寶身上,雖然大寶一開始會感到唔習慣,出現覺得係二寶搶走咗媽媽、媽媽偏心等等嘅負面諗法,但當媽媽耐性同大寶解釋返小寶寶嘅需要,教導大寶點樣去同小寶寶相處,一般大寶都會願意接納二寶嘅存在,甚至比媽媽更愛黐住二寶。當媽媽需要先照顧好二寶嘅時候,大寶會明白同學識等待,每次見到大寶乖乖等待媽媽嘅時候,都會令媽媽感到心疼又欣慰。

6d1628a5115ea17dcd779a68a0aa1ea7

 

2.變得會照顧人

屋企多咗個小寶寶,大寶都會感到非常有新鮮感,而且會願意模仿媽媽嘅舉動幫忙照顧二寶,如幫手餵奶、拎尿片、看管小寶寶一舉一動、幫忙氹小寶寶等,盡顯熱心一面,令媽媽省卻唔少工夫。當小寶寶開始長大,大寶仲會教小寶寶各種事情,有一個模仿對象嘅二寶學習速度會更快呢!

cc58b38c68105c7934983987365a3a72

 

3. 變得愛分享

平時屋企玩具只有大寶一個玩,但多咗二寶後,大寶終於感受到更多同人一齊玩嘅樂趣,學識將自己嘅玩具讓俾二寶玩、教二寶去玩。睇到大寶同二寶玩到不亦樂乎,笑得非常燦爛,而唔再係只扯著媽媽、央求媽媽放低手上工作陪自己玩,呢個亦係媽媽最樂於見到嘅畫面。

d3097ba46a95de6c9f6ccce4d4da54a8

 

4. 變得更可靠

有一個比自己年紀小嘅「小跟班」,大寶都會變得可靠起黎,會幫媽媽睇實二寶,如: 二寶亂走時會幫手捉實二寶、發現二寶偷偷將可疑物品塞入口會即刻搶走嗰樣物品、當二寶哭喊時會輕擁著二寶安撫⋯⋯因為有一個需要自己照顧嘅人,大寶都會變得更成熟,喺教訓二寶唔應該做咩行為嘅同時,亦係提醒自己唔好犯錯。

c4dde831994afed2efa29c67f202ba4a

 

5. 變得更體貼

當二寶哭喊時,忙碌中嘅媽媽未必有時間立即去察看小寶寶嘅情況,唯有「聞聲而至」嘅大寶會立即衝去二寶身邊,用盡一切方法去安撫二寶,令二寶唔再喊。久而久之,大寶亦變得了解二寶哭喊嘅訊號,識得用咩方法先係最有效令二寶變返安靜,而呢啲相處模式亦會令大寶同二寶嘅感情日增,二寶亦會成為大寶除爸爸媽媽以外最愛護嘅人,亦完成媽媽當初誕二寶嘅最大心願 - 希望帶俾大寶多一個重要嘅親人。

cb7c08c1d66b6de610129a5fe852a6b9

 

有兩個孩子以上嘅家庭,雖然孩子會經常吵吵鬧鬧,每每令父母氣上心頭,但係爭吵亦係相處嘅一種,正所謂「不打不相識」,細個時常打打鬧鬧嘅孩子,通常長大後感情都會更好。父母未必可以陪孩子走到好遠嘅路,但係同有血緣關係嘅兄弟姊妹,就可以成為父母離去後,彼此身邊最親近可靠嘅親人之一,呢個亦係兩孩以上父母嘅心願。

Text:Mami Editorial

Photo Source: Pinterest

 

 

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道