download MamiDaily 親子日常 app
消委會測試發現10款常見麵包中 芝麻包方包鈉含量失守

消委會測試發現10款常見麵包中 芝麻包方包鈉含量失守

mami熱話
By race.cheng on 15 Nov 2018

消委會喺最新一期《選擇》月刊公佈,有10種常見嘅麵包中有一成半屬高脂或高鈉食物。其中芝麻包鈉含量最高,平均每100克有480毫克鈉,其中測試嘅一款芝麻包每100克更含有630毫克鈉,食一個就會攝取400毫克鈉,係世衛建議每日攝取量嘅2成。

 

shutterstock_128355461

消委會今次聯同食物安全中心測試市面上100個麵包樣本,最高納含量係芝麻包,其次係腸仔包,平均每100克就含420毫克鈉,有款連鎖店麵包鋪嘅腸仔包更含有540毫克鈉,相當於每日攝取量近3成。另外,大家以為係健康首選嘅方包同樣失守,樣本中嘅方包平均每100克就含420毫克鈉,鈉含量相等於腸仔包!

shutterstock_1067311295

另外喺測試嘅麵包中,牛角包同雞尾包總脂肪含量最高,其中有牛角包樣本嘅總脂肪含量達31克,超出每100克唔可以超過嘅20克嘅標準;雞尾包嘅最高總脂肪含量就有26克,食一個就已經佔咗全日脂肪攝取量上限近4成!

消委會今次測試嘅10款常見麵包有:方包、麥方包、牛角包、提子包、餐包、芝麻包、菠蘿包、雞尾包、吞拿魚包及腸仔包。消委會指,估計生產商為咗增強味道、穩定發酵速度同增加彈性等作用,所以會添加較多嘅鈉。測試中最低鈉嘅選擇係甜餐包,而甜餐包嘅總脂肪含量每100克只有9.5克。

Text: Mami Editorial

Sources:消費者委員會

Photos: Shutterstock

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道