download MamiDaily 親子日常 app
【買保險基本考慮要做足 危疾定義要知道】

【買保險基本考慮要做足 危疾定義要知道】

mami熱話 爸媽分享
By 理財公主病 on 28 Sep 2018

相信唔少讀者自己或者家長係小朋友細細個都會買一啲保險作為保障,其中最普遍就係揀危疾保險。每個人買嘅時候都會覺得自己揀個份肯定係最好!

一般買呢類保險,除左留意保額同保費,最基本係考慮包幾多種病、回報、有無額外保障,或者近年會睇埋有無多重賠償等。但唔知讀者有無留意到,不時都會有新聞報道受保人向保險公司索償危疾賠償時被拒,多數原因都係指出受保人患病情況與保險公司定義不同,所以不獲賠償。

每間保險公司對每種危疾定義大同小義,但當中都會有細節位不同,以癌症為例,有啲公司會要求擴散或者唔包淋巴瘤。或者以「通波仔」為例,每間公司對血管狹窄情況都有不同要求。危疾保險係一個終身保障,有機會一世人只係會買一份,所以要揀間整體都符合你需要嘅計劃呀!

簡單來講,每間公司對同一種病的定義都有唔同,當然越寬鬆,就越容易claim錢。而危疾定義一般都唔會係產品小冊子中提及,所以投保前要問清楚同比較清楚。各位讀者同埋家長,日後幫自己或小朋友買危疾時,都要考慮埋危疾定義呀!

免責聲明:以上資料只供參考。
本專頁一切言論並不構成任何要約,招攬,邀請,誘使或任何建議及推薦。讀者請獨立思考及自行作出決定,如因相關言論或文章招致任何損失,概與本專頁與專欄作者無關。

==============================

Text & Photos:理財公主病

【誠徵Bloggers!】想分享你的懷孕及育兒日常?請將投稿連同約40字個人簡介和近照一張,電郵到: [email protected],我們會幫你開設個人專欄,文章經編輯部潤飾後更有機會刊登在FB專頁,快點踴躍投稿吧!

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道