download MamiDaily 親子日常 app
黎諾懿抱仔出露台曬太陽 網民叫怕怕 敏之嚇親小心跌咗佢出街

黎諾懿抱仔出露台曬太陽 網民叫怕怕 敏之嚇親小心跌咗佢出街

明星家庭
By man.chiu on 27 Oct 2017

黎諾懿平時都愛在社交平台上與眾網友分享囝囝「小春雞」的日常點滴,而近日天氣好到不得了,有太陽之餘又有陣陣的涼風,十分適合曬太陽,所以,諾懿便做了個驚人的舉動,就係抱「小春雞」出露台曬太陽。

Screen Shot 2017-10-27 at 11.40.12 AM

日前,諾懿在社交平台上上載一條影片,片中看到帶著黑超的諾懿抱同樣帶超的「小春雞」在露台,確實有型,諾懿表示:咁好天氣,咁猛太陽做啲乜?梗係兩父子一齊曬太陽啦,你睇吓My Son幾有型,雞仔鍾唔鍾意曬太陽呀?

Screen Shot 2017-10-27 at 11.40.28 AM

Screen Shot 2017-10-27 at 11.40.36 AM

但最令人感到驚心的是,諾懿抱仔的位置超近露台較矮的欄杆,再上又有風,「小春雞」又四圍郁,睇見都覺得怕怕,就連剛為人母的陳敏之看到後都留言:小心跌咗佢出街呀!而網友亦都紛紛留言要諾懿小心啲,又話「你唔好行咁近,好牙煙囉﹗」﹑「嚇死人咩,嚇到我心離一離。」、「好似好危險呀,小春雞係咁郁﹑動作大,睇見都怕怕。」

Screen Shot 2017-10-27 at 11.41.16 AM

Screen Shot 2017-10-27 at 11.48.58 AM

Text: Mami Editorial
Photo Source:黎諾懿@Instagram
Video Source:黎諾懿@Instagram

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道