download MamiDaily 親子日常 app
【大學聯招】夠鐘揀大學!詳細列明排JUPAS注意事項   含一極具潛力低分入荀科!改選要點做?

【大學聯招】夠鐘揀大學!詳細列明排JUPAS注意事項 含一極具潛力低分入荀科!改選要點做?

mami熱話
By conniewong on 17 Nov 2022
Digital Editor

香港中學文憑試(DSE)雖然在下年才舉行,但應屆中學畢業生如果想升讀大學,其實由現在起就要開始準備!入讀大學的申請方法眾多,不過最普及的是經JUPAS(大學聯招)的途徑申請。而JUPAS系統複雜,如果沒有注意細節,分分鐘會導致入不到大學!

應屆中學畢業生如果想升讀大學,由現在起就要開始準備啦Photo from MamiDaily

JUPAS選科最多20項

截至11月前,香港多間大學開放日完滿結束,相信各位DSE考生已充分了解每所大學的特色及心儀科目的資訊。而「大學聯合招生辦法」,俗稱JUPAS,正是為本地學生提供申請入讀大學課程的主要途徑。透過JUPAS的網上申請系統,學生可報考由大學教育資助委員會(教資會)資助課程、自資課程及指定專業/界別課程資助計劃(SSSDP)課程。而所選課程不可以少於 1 項,及不能選多於20項,申請人必須按優先次序列出所選報的課程選擇,該選擇將被順序分作「A、B、C、D、E」五個組別。

JUPAS為本地學生提供申請入讀大學課程的途徑Photo from 《大學聯合招生辦法》官網

申請人按優先次序列出的課程選擇,將被順序分作「A、B、C、D、E」五個組別Photo from 《大學聯合招生辦法》官網

 

可供選擇的科目達366科

而實際上經JUPAS可報的科目共多達366科,在教資會資助的學位方面,包括由八大提供的全日制學士學位課程及教大的全日制高級文憑課程。而自資課程方面,則有由都大提供的全日制學士學位課程及SSSDP計劃內的課程。當中值得一提的是,隨中小學極力推動STEAM教學,大學亦設有相關科研課程,供學生透過JUPAS申請入讀,例如都大的科學(STEM)榮譽理學士及城大的環球精研與科創課程。

低分入新興筍科

另外,考生須注意都大部份課程亦有參與SSSDP計劃,如護理學榮譽學士及物理治療學榮譽理學士,非全為自資課程,而都大課程收分則為13至20分不等。萬一失手考取了低分數,未嘗不是一個進修方法。

都大的科學(STEM)榮譽理學士於上年新設,尚未提供收分參考Photo from 《大學聯合招生辦法》官網

注意重要日期

JUPAS申請方法繁複,考生先需建立「大學聯招辦法」帳户,然後啟動帳户及申請入學,再繳交申請費,完成以上四步才能正式進入選科的環節。而正式的選科截止日期為2022年12月7日,考生需在之前透過網上申請系統遞交及完成申請。一旦錯過截止申請日期,則需在2023年5月31日前提交逾期申請。

JUPAS正式的選科截止日期為2022年12月7日Photo from 《大學聯合招生辦法》官網

提交方法流程,避免無書讀

網上申請系統分作兩大部份,分別為「My DRAFT Programme Choices」及「My CONFIRMED Programme Choices」。「My DRAFT Programme Choices」有齊考生可選擇的科目,供他們模擬排列之草稿用,所以謹記入面所有課程選擇均不會獲9所「大學聯招辦法」參與院校及SSSDP「資助計劃」院校作考慮用,亦不會自動遞交至「My CONFIRMED Programme Choices」內。學生必須自行將「My DRAFT Programme Choices」內的課程選擇遞交至「My CONFIRMED Programme Choices」,轉至確認版面後,才算成功遞交課程選擇。如果漏做的話,分分鐘無書讀。

學生必須自行將「My DRAFT Programme Choices」內的課程選擇遞交至「My CONFIRMED Programme Choices」

更改選項做法

如果考生在遞交申請後,仍希望更改課程選擇,只要在2022年12月9日至2023年5月31日期間繳交改選費,則可更新課程選擇、優先次序及刪除已選擇的課程。而每一次更新課程選擇前,都需透過信用卡、PPS繳費靈、電子銀行服務及現金方式,繳交港幣100元的改選費,期間更改次數無上限。

延伸閱讀:

延伸閱讀:

Text:Mami Editorial

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道