download MamiDaily 親子日常 app
【升學】小學兒子態度懶散 爸憂呈分試失利  網民教讀書要有策略

【升學】小學兒子態度懶散 爸憂呈分試失利 網民教讀書要有策略

mami熱話 親子新聞
By Dara on 24 Nov 2023
Deputy Managing Editor

雖然求學不是求分數,但眼見子女學業科科紅、名次包尾,做父母的當然會緊張,希望找到提升成績的方法。一名港爸因兒子讀書懶散,擔心他未來小五小六的呈分試不理想,難以入讀理想中學,向網民索取意見。

事主指兒子無心向學,擔心他考呈分試失利Photo from MamiDaily

讀書夢遊不上心

事主在香港討論區發帖,主題是「升中呈分試」,指讀初小的兒子無心機讀書,教完都不上心,沒有記住內容,考試又不看題目,即使事主已教定應考貼士,兒子卻沒有理會,令未雨綢繆的事主慨嘆:「我肯教佢(但佢)凡事唔上心,冇得搞咖喎。咁點樣考呈分試呀?死梗咖喎。」

現時兒子在學校讀特別班,有外出補習,太太已心力交瘁,不想再管他的成績學業,作為爸爸,他只想孩子「入好啲中學,條路好行啲」,但兒子缺乏讀書動力,於是上網求高人指教。

兒子缺乏讀書動力Photo from 劇照《理想國》

建立自學習慣

不少網友樂於分享育兒經驗,首先跟事主分析,大部分小學生都較為心散。「只有好小部分學生會上心和留心,在一般的學校,150個學生之中,只有10至30個學生對學習上心。不過,不要多於2科不及格,以及只要不是全級最末尾的第1至10名,就OK。」並指當中大部份人都可以一直升學,升上高中,再入大學,都一樣成功。

網友建議事主,應該分配好玩樂和溫習的時間,時間有規劃,就會清楚好多。「可以制定安排,純粹當係一個過程咁做也可以:每日都必讀一次今個學期的中英文課文和生字,並每日做今個學期的數學,每課都要計3條數。」只要變成習慣,便不會覺得辛苦,雖然太過刻板和機械化,但這是成績中等的學生每日必做的例行公事。

除了書本上的學習,學習其他技能也一樣重要。不妨報讀實用的課外興趣班,跟多些教練學習,無形中,在學校讀書都會變得叻一點。

 

有人指可從數理等容易取高分的科目入手Photo from MamiDaily

從容易取高分的科目入手

亦有人指讀書要有策略,可從容易取高分的科目入手,例如數理。但要從小朋友喜歡的事入手,好過教教科書!例如選一份很多零件、配件的模型玩具,如果想完成,小朋友需上Youtube看外國人如何砌這件模型的影片,從而學習英語。而當中的零件組合,又牽涉數學、物理、電腦科學等知識,務求孩子「自動波」學習,而這幾科將來亦是「勁抽無敵高分」,「你要玩得好,呢3科需要學早幾年」、「你有一兩科高分,個?仔上台攞下獎,攞下攞下鍾意威,其他科自然高分!」

有網民認為應該跟班主任多溝通,了解孩子需要Photo from MamiDaily

嘗試多跟班主任溝通

亦有務實貼地的家長,建議多跟班主任溝通,「同班主任啱吓,睇吓你嘅小朋友 and/or 樓主你嘅教仔方法,邊度須要改善」、「唔好捨近求遠嘞,去同班主任傾吓先啦,佢點都比較鄉土眾師兄/姊清楚你嘅小朋友嘅心理,佢嘅提議應該會適合啲」。

 

除了改善讀書環境,改變事主心態都好重要,「行行出狀元,不用太擔心,升到去band 1 嘅學校,亦並不代表以後讀書讀得開心讀得好,反而,升上適合嘅學校,起碼小朋友有機會讀得開心啲。多啲比鼓勵小朋友,效果會好過責罵嘅」。

延伸閱讀:

延伸閱讀:

Text:Mami Editorial

Source:香港討論區

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道