download MamiDaily 親子日常 app
【育兒分享】言語治療分享,育兒之路不孤單!

【育兒分享】言語治療分享,育兒之路不孤單!

爸媽分享 bloggers
By kylife on 24 Dec 2021

皓皓今個星期開始放聖誕假啦,係度我都記錄皓皓近依半年的極速學習成長。一直無同大家講皓皓言語發展喺我最大壓力來源,皓皓兩歲時並不喜歡說話,所以當時經歷幼稚園面試,我壓力如山大。幸好有位老師見到他自動自覺收拾和聽故事有反應,所以收了他很感恩。

皓皓言語發展是媽媽最大壓力來源。

皓皓三歲說話多了,不過就有海量發音不正確,當時幼稚園老師好好,馬上為他安排每月一次學校訓練,不過想再排外間服務至少要年半時間,所以四歲前他開始另類外補 言語治療,費用真的超級貴,第一次評估過千,之後每堂近八百。當時我抱住試試心態,畢竟我教千篇萬篇都發不出那個音。

皓皓上完第一堂就成功發到「火」的F音,簡直是奇蹟發生的一刻。

曾擔心語言發展比其他小朋友落後

結果.. 皓皓上完第一堂就成功發到「火」的F音,簡直是奇蹟發生的一刻,成功發音後就要天天練習,加深記憶。 之後每堂學多一個音,好快到第六堂找回四五個音,治療師講皓皓發音接近完全Ok,所以餘下課堂會以延續訓練為主。 感恩遇到好姑娘,不會叫你一直報班,治療師分享有部分小朋友上好多堂亦只能調整到一兩個音,所以每個小朋友語言發展都存在好大差異。

知道皓皓發音改善,我都鬆一口氣,壓力先得到舒緩,其實早在皓皓k1日常課堂就要接觸英文同普通話,當時我擔心廣東話未講好,再接觸其他語言會令佢更困難混淆,所以我都無刻意去教。 當時我見其他媽咪分享小朋友報英文普通話班時,我就會諗皓皓比其他小朋友似乎落後好多,不過回頭想一想,其實每個小朋友起步都唔同,不停比較,勉強追步伐,自己同小朋友都辛苦,所以慢慢我都走出來,等皓皓到適合階段再發展。

每個小朋友起步都唔同,不應比較。

升K3面對小一選校重要任務

經過暑假皓皓嘗試過好多不同活動,有動有靜,所以我大概掌握皓皓興趣,我就同佢報相關興趣班,宜家佢上得開心,我都放心! 而幼稚園學習方面,聽唔少老師都講見到皓皓明白進步好多,所以我都放心曬!小朋友上咗K2好快就要面對明年K3自行收生環節,再加上喬喬出年都要幼稚園面試,到時我應該又會煩惱到爆炸!

Text & Photo : Kylife

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道