download MamiDaily 親子日常 app
【難以接受】發現男友是「世紀大媽寶」決定分手 對方挽回感情理由:媽咪唔想我哋分開

【難以接受】發現男友是「世紀大媽寶」決定分手 對方挽回感情理由:媽咪唔想我哋分開

家庭關係 夫妻關係
By Irisa on 12 Sep 2022
Digital Editor

不希望跟另一半分手的原因有千百種,但若果男朋友拒絕分手的理由是「阿媽唔想我哋分手」,相信這只會讓女生更堅決要結束這段感情。日前有位女生在網上大吐苦水,表示自己因發現男朋友是位媽寶而決定分手,而對方在處理分手時的媽寶行為,就令女生更加下定決心要分開。

有位女生近日打算跟媽寶男友結束戀人關係,豈料對方就連分手都要致電媽媽詢問如何處理。Photo from 寶寶大過天 劇照

男朋友是「世紀大媽寶」

這位女生在《香港討論區》分享,自己近日打算跟媽寶男友結束戀人關係,豈料對方就連分手都要致電媽媽詢問如何處理,令她相當無奈,但同時亦因此更肯定分手的決定。女生表示,拍拖後漸漸發現男朋友是位「世紀大媽寶」,所以近日就決定要跟對方分手。而講分手時,對方就不斷挽回,並直言自己有什麼做得不夠好都可以改。女生希望對方死心及明白問題所在,所以都很坦白地跟對方表明自己認為媽寶男沒出色,難以接受男友連份工都是由媽媽搵,形容男友比很多女仔還要溫室小花。

不少網民都支持女生的決定,認為跟媽寶男結婚定會後悔。Photo from 寶寶大過天 劇照

媽寶挽回感情理由:媽咪唔想我哋分手

當女生見男朋友如此落力想挽回戀情,便詢問他為何不想分手,但對方的答案就令她更肯定分手的決心。原來男友不願結束戀情,全因其母不想二人分手,令女生非常無奈。在相談約半小時後,男友沉思了一會兒,起初女生以為他有什麼準備想講,豈料對方竟表示「你等我打畀媽咪問吓點處理先」。女生難以接受男友連處理分手都要問媽咪,後來男友更把電話遞給女生,讓媽媽直接跟女朋友傾。

原來男友不願結束戀情,全因其母不想二人分手,令女生非常無奈。Photo from 寶寶大過天 劇照

網民:嫁給媽寶一定後悔

女生坦言,其實男友媽媽對她很好,但自己真的無法接受另一半是個媽寶男。雖然男友媽媽幫手勸喻,但就無阻女生分手的決心。不少網民都支持女生的決定,認為跟媽寶男結婚定會後悔。有人更笑言,男方將來結婚、生小朋友會否都要事事先過問媽媽意見,甚或進行性愛期間遇到問題會否都要致電媽媽求救。大家又覺得女生應否分手?

Text : Mami Editorial
Source : 香港討論區

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道