download MamiDaily 親子日常 app
2歲女童尿液驗出冰毒  母親及其男友涉虐兒被捕

2歲女童尿液驗出冰毒 母親及其男友涉虐兒被捕

mami熱話
By MamiDaily on 12 Feb 2018

一名兩歲的女童,上年6月被發現身穿著骯髒上衣及尿片,腿部及腳板底滿是黑色污漬,懷疑虐兒,由警方及社署人員將女童帶到醫院檢查。其間院方驗出她的尿液含有冰毒,以「涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略」,拘捕姓徐29歲母親的男友。

shutterstock_6785584871

事源,女童母親與男友爭執而離家出走,由當時的男友代為照顧女兒。惟母親擔心女兒的安全,5日後向社工求助,委託社署姑娘接回女兒。

shutterstock_314476238拷貝

社工與警察到單位後,發現女童全身骯髒,而屋內十分混亂,滿地螺絲,未有發現表面傷痕。警方要求被告準備一些清潔衣服讓女童更換,但其衣服黏有類似乾掉的嘔吐物。之後,女童被帶到醫院檢查,院方在女童的尿液樣本中驗出冰毒成份。

警方拘捕女童母親及其男友後起訴。男友在庭上表示:「我同小朋友無血緣關係,湊佢係出於愛」、「我一個男人仔,我唔返工,湊個小朋友,無啦啦整單咁嘅野!」同時,稱自己沒有吸食毒品的習慣,而女童的媽媽則有吸毒習慣。

Text: Mami Editorial

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道