download MamiDaily 親子日常 app
【考試技巧】小朋友次次考試都漏空一大半?未必因為唔識做!拆解3大主因+改善貼士

【考試技巧】小朋友次次考試都漏空一大半?未必因為唔識做!拆解3大主因+改善貼士

教育路 教育心得
By Irisa on 02 Dec 2020
Digital Editor

當孩子升上小學後,便要開始迎接排山倒海而來的測驗及考試。但剛開始時,小朋友可能會因不適應而出現不同狀況。你可能會疑惑,明明小朋友在家溫習時也懂得答題,為何到考試時卻總漏空一半?

examPhoto from MamiDaily

漏空題目是因為真的不會答還是寫得慢?首先,你要確認孩子是「不會寫」還是「來不及寫」。家長要了解清楚背後原因,才能對症下藥改善問題。可能小朋友只是被雞毛蒜皮的事阻礙,處理後便能順利準時完成作答。以下為各位爸媽分析3個常見原因,以及改善問題的小貼士。

1/ 小手肌發展慢

有時孩子漏空題目,可能只是因為寫字慢而未能於考試時間內完成。而決定寫字速度的其中一個關鍵是孩子的手肌力發展,因為小手肌發展緩慢會導致握筆吃力,繼而令小朋友在答題上需要花更多時間。

而要訓練小朋友擁有良好的手肌力,爸媽可以針對提升以下8種手部操作技能,包括指尖抓握、握力、左右對稱的小肌肉協調、手眼協調、手腕旋轉、手腕穩定、手指靈活性以及拱手的能力。家長可以透過揉皺紙張、擠壓海綿及玩麵粉團等小遊戲訓練孩子的小手肌。

examPhoto from MamiDaily

2/ 缺乏策略

可能小朋友只是不會其中幾題,但試卷上卻有大半題目被漏空了。若果你的孩子同樣出現以上情況,很大機會是因為當他們遇到不會的題目時便停下筆,花費大量時間思考同一條題目。小朋友是很單純直接的,他們不懂得答題的技巧,遇到不會答的題只會努力思考而未必會跳過。又或是孩子比較拿手的項目在試卷較後的部分,但他們卻只會順序作答,以致結果未如理想。

而面對這樣的問題,家長便要在考試前了解小朋友的強、弱項並制定相對策略。當然所謂的策略並不是要把考試變為一樣過份嚴肅並令孩子感受壓力的事,而是適當地協助小朋友完成能力範圍內可以做到的部分。舉例爸媽可以鼓勵孩子跳過不會的題,又或是在作答前先閱覽全卷並首先完成比較有信心的部分。

3/ 對時間不敏感

考試是有時間限制的,縱然小朋友懂得作答所題目,但在考試時間內寫不完也沒有用。而孩子未能於有限時間內完成題目,未必因為手肌力發展緩慢,有可能是由於小朋友對時間不敏感。在考試時,他們未有留意到時間已悄悄流逝,因而仍在慢慢作答。

爸媽想要提升小朋友對時間的敏感度,可以送孩子一隻小手錶,讓他們習慣看時鐘並留意時間。要緊記即使小朋友擁有智能電話,也不能代替小手錶的功效。因為考試時孩子不能使用手機,習慣平日帶着手錶會更有效地讓小朋友自動自覺留意時間。

studyPhoto from MamiDaily

Text : Mami Editorial

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道