download MamiDaily 親子日常 app
小朋友學識游水的3大優勢!發展領先同齡孩子15個月?

小朋友學識游水的3大優勢!發展領先同齡孩子15個月?

mami熱話
By Circle on 10 Aug 2019
Digital Editor

夏天天氣咁熱,好多爸爸媽媽都會帶仔女去沙灘堆堆沙同玩吓水。俗語話「嬉山莫嬉水」,好多家長都覺得危險而唔畀小朋友掂水。不過近日一項研究指出,小朋友愈早學識游水,對佢哋嘅發展有3大好處!

MamiDailyPhoto from MamiDaily

一項由澳洲格里菲斯大學(Griffith University)領導嘅研究,研究人員去咗40間游泳學校觀察咗超過120個游泳課程進行分析,仲搵咗7,000名帶同5歲以下喺美國、澳大利亞同新西蘭參加游泳課程嘅父母參與,邀請佢哋定期報告小朋友嘅發展情況。

結果顯示,有上過游泳班嘅小朋友喺智力、體能以及社交方面都有更大優勢。喺腦部發展方面,佢哋嘅數學同推理領先同齡人6至15個月;體能上,佢哋嘅運動發展提早咗7個月;而社交同情感發展方面則領先咗15個月。

MamiDailyPhoto from MamiDaily

首席研究員Robyn Jorgensen教授表示,游水能夠提升數理能架嘅原因有兩個。第一,游水嘅時候小朋友經常都會聽到數字,例如踢腳踢幾多吓、閉氣到自己例數計時,從而令佢哋對數字愈嚟愈敏感。另外,上游泳班不時要跟住教練嘅要求去做,小朋友嘅專注力同紀律方面都不期然得到改善,幫助到佢哋吸收知識,學習得更好!

MamiDailyPhoto from MamiDaily

好多人都話愈細個學嘢,就會學得愈快。話雖如此,家長帶小朋友去學游水時,要注意佢哋嘅身體狀況同環境等嘅安全啊。最緊要係佢嘅意願,唔好逼得佢哋太緊!

Text:Mami Editorial

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道