download MamiDaily 親子日常 app
教BB說話 8大方法

教BB說話 8大方法

mami熱話
By Jacqueline on 06 Aug 2019
Senior Editor

BB喺未學識講嘢之前,已經識得用啼哭、聲音、面部表情、手勢或身體語言嚟同人溝通。喺大約9個月左右,BB就會開始牙牙學語,講一啲「太空話」或模仿一啲單詞。

而喺小朋友5歲前,都係佢哋語言發展嘅重要階段,父母點樣把握與小朋友講嘢嘅機會、採取咩方法都會直接影響到佢哋嘅語言溝通能力。今次就同大家分享幾個教BB說話嘅技巧。

MamiDailyPhoto from MamiDaily

1. 先學聽 後學講

同小朋友講嘢時,要先得到佢哋嘅注意,例如:叫佢哋個名、輕拍佢,等佢望住自己時,先同佢講嘢。另外,應搵一個清靜嘅環境同小朋友對話,令佢哋可以集中精神,提升佢哋嘅學習機會。

2. 說話生動又清楚

同小朋友講嘢時聲線要柔和,音調多加抑揚頓挫,畀佢哋覺得講嘢係一件輕鬆有趣嘅事;同時,家長要留意說話嘅速度,必須要慢慢講而且清楚,因小朋友可能仲未能明白你講緊咩。

3. 用淺易的字眼 長話短說

小朋友嘅理解能力有限,所以同佢哋講嘢要簡短易明,例如對2歲以下嘅小朋友講:「俾杯杯。」而不是「俾個杯杯媽咪飲水。」另外,亦可加上一啲常用嘅手勢嚟幫助佢哋明白。

例如:
「俾」,伸出手掌
「叻」, 豎起拇指
「我」,拍拍自己

MamiDailyPhoto from MamiDaily

4. 輕鬆自然的氣氛

畀小朋友喺輕鬆嘅氣氛下學講嘢,切勿強迫佢哋喺人前說話或表演,咁樣只會弄巧反拙。

5. 跟隨小朋友嘅興趣

要跟隨小朋友嘅興趣,畀佢哋作主導。例如小朋友愛玩積木,就可以喺佢玩積木時同佢講嘢:「俊俊玩積木」、「疊高高」、「砌車車,叻叻」。

MamiDailyPhoto from MamiDaily

6. 把握說話的機會

家長係小朋友最佳嘅說話模仿對象。家長應盡量多與小朋友講眼前嘅事物、日常嘅活動。例如新事物嘅名稱及用途。鼓勵小朋友模仿講出嚟,但切忌勉強。

例如:

同小朋友沖涼,同佢哋講下身體各部份
去超級市場,話畀小朋友知你要買嘅嘢

7. 鼓勵小朋友自己講

多啲畀小朋友表達自己,家長要耐心聆聽及猜想佢所想表達嘅意思。切忌喺小朋友講到一半時,幫佢講埋下半句話。例如:小朋友想要一啲物件時,畀佢哋先講出要求,伸出手講:「畀」、「餅」或「食」,家長先將物件畀佢,仲可趁機教佢講出物件嘅名稱。

8. 即時回應小朋友嘅說話或發聲

多啲聽小朋友講嘢,並且要即時回應及讚賞佢哋。如果佢哋咬字不清,可以將句子正確地複述一次。但家長切勿模仿小朋友嘅錯音,以免增加佢哋重複錯音嘅機會。

Text:Mami Editorial

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道