download MamiDaily 親子日常 app
仔仔囡囡最鍾意爸爸媽媽,愛得簡單直接

仔仔囡囡最鍾意爸爸媽媽,愛得簡單直接

家庭關係
By yan.kwan on 16 May 2019
Part-time Editor

當我哋細心觀察一吓小朋友,就會發現佢哋對爸爸媽媽嘅愛,一定唔會比父母嘅愛少。以下三個小朋友嘅行為,就係最好嘅證明。

1. 喺你身邊同你講「好掛住你」

shutterstock_303319445_2

明明成朝都一齊,都會突然情心款款咁同爸爸媽媽講「我好掛住你呀!」。小朋友心入面,似乎係無時無刻都咁掛住爸媽,可能比「一日不見如隔三秋」更嚴重。

2. 一瞓醒就搵你

shutterstock_586753067_2

小朋友瞓醒第一件事就係想搵爸爸媽媽,雖然爸媽要同「自然醒」分手,但發現原來仔仔囡囡咁愛自己,係咪個心都甜晒呢?

3. 最想去嘅地方最想同你一齊去

shutterstock_1099964081_2

小朋友一定係最想同佢哋最愛嘅人爸爸媽媽,一齊去佢哋最想去嘅地方。爸爸媽媽要好好珍惜仔仔囡囡黐住你哋嘅時間呀!將來你會突然發現,呢個位置,唔再屬於爸爸媽媽,而係屬於佢哋嘅好朋友,或者小情人。

Text: Mami Editorial

Photo Source: Shutterstock

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道