download MamiDaily 親子日常 app
幼兒獨佔所有玩具 唔肯同其他小朋友一齊玩 爸媽6招教幼兒學識分享

幼兒獨佔所有玩具 唔肯同其他小朋友一齊玩 爸媽6招教幼兒學識分享

mami熱話 湊B趣聞
By rachel.lo on 26 Oct 2018

喺幼兒嘅成長過程中,但凡自己想要嘅,家中嘅大人都會無私給予,漸漸幼兒都會學識同爸爸媽媽互動,識得接收同給予大人物品。但當遇到差唔多年紀嘅小朋友,幼兒就失去分享嘅舉動,反而會霸佔自己想要嘅嘢,拒抗畀其他小朋友接觸,令爸爸媽媽頭痛不已!

shutterstock_1187189269

喺教幼兒分享之前,爸爸媽媽應先了解到幼兒嘅分享能力係取決於佢哋嘅認知,唔同年齡嘅小朋友對分享都會有唔同嘅表現,所以父母應該循序漸進進行引導,唔應該強迫小朋友分享。

通常1歲半前嘅幼兒唔識得點樣同其他小朋友進行互動,所以大多數只會獨自玩玩具,爸爸媽媽唔應該強迫呢個時期嘅小朋友進行分享;而1歲半至3歲嘅幼兒會有較多機會接觸同齡嘅小朋友,偶爾會作出分享行為,或獨佔玩具,爸爸媽媽可適時引導幼兒分享;3歲以上嘅小朋友會逐漸發展出同理心,開始鍾意同其他人一齊玩,會較樂意分享。

shutterstock_1158609730

想教導幼兒樂於分享,爸爸媽媽可以用以下6個方法:

1.向孩子灌輸所有權

幼兒都係自我中心為主,當見到想要嘅嘢都會意識到係屬於自己,講出「係我嘅!」說話。爸爸媽媽可以平日多啲同幼兒講出物件係屬於邊個,再將物件送到嗰個人嘅手上,慢慢令幼兒意識到原來唔係所有物件都係屬於自己。當幼兒想拎其他人嘅物件時,爸爸媽媽可以出言提醒:「你手上嘅車車係屬於你,但嗰個公仔係屬於姐姐。」

shutterstock_238600162

2.請孩子觀察分享行為

幼兒模仿力強,爸爸媽媽平時可以多啲帶小朋友去公園或社區中心,觀察其他小朋友嘅分享行為,多啲讚美同鼓勵小朋友進行分享,如:「你睇下個大姐姐同小弟弟一齊讀故事書,兩個人都好開心呀!」,吸引幼兒嘗試做分享行為。

3.令孩子感受到分享會更快樂

幼兒會認為分享會令自己失去心愛嘅玩具而覺得唔開心,爸爸媽媽可以準備適合一齊玩嘅玩具,如煮飯仔、保齡球等,畀幼兒感受到同大家一齊分享手上嘅玩具,反而會更有趣味、帶嚟更大嘅快樂。

061090a07ae86736749e99f0b3aff020

4.輪流玩

當幼兒同其他小朋友都爭奪同一個玩具時,爸爸媽媽不妨教導小朋友輪流玩嘅概念。一開始小朋友們或者會唔肯妥協,堅持要自己玩。呢個時候,爸爸媽媽可以將玩具拎起,表示輪流玩會更快樂,喺小朋友面前示範輪流玩嘅樂趣,吸引小朋友一齊輪候。不過要注意每次玩嘅時段要控制喺短時間內,唔係小朋友會等到唔耐煩而拒絕再輪流玩。

5.引發孩子同理心

爸爸媽媽可以用有搶玩具或分享情節嘅影片或繪本同幼兒講故事,畀幼兒了解到無法玩心愛玩具嘅一方嘅感受,同埋分享會更快樂嘅概念,令幼兒發展出同理心,思考日後遇到呢啲情況時應該要點做。

shutterstock_33242992

6.尊重孩子決定

最重要嘅一點係,爸爸媽媽千祈唔好強迫幼兒分享!因為幼兒都有自己嘅想法同感受,被強迫分享只會令幼兒感到委屈同更討厭分享嘅行為。如果小朋友堅持唔分享,可能喺小朋友心目中,嗰樣嘢好重要而唔想同人分享。爸爸媽媽唔應該批評或責備小朋友,應尊重孩子嘅決定,因為大人都未必會樣樣嘢都願意分享,又何必勉強小朋友呢?

Text: Mami Editorial

 

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道