download MamiDaily 親子日常 app
【學校生活】仔女有太多娛樂愛好唔係好事?日本老師嘆時下學生因此難識到朋友!

【學校生活】仔女有太多娛樂愛好唔係好事?日本老師嘆時下學生因此難識到朋友!

教育路 教育心得
By wing.wong on 17 Jun 2023

學生時期識朋友,除咗係因為坐得近、住得近,有共同興趣、話題都係其中一個要素。日本一位老師通過Twitter發表自己對現今學生娛樂活動嘅睇法,認為娛樂、愛好太多係學生識唔到朋友嘅原因,有關帖文引起網民熱烈討論。

老師指以前學生的愛好沒有現今多變化Photo from 《返校》劇照

娛樂變得多樣化

呢位自稱教師嘅樓主表示聽學生自我介紹嘅時候,發現:「以前學生喺自我介紹嘅時候話鍾意音樂、動漫,老師已經不足為奇,但近年娛樂變得太多樣化,同學(聽完其他同學自介嘅愛好後)都出現『那是什麼』嘅疑惑狀態。」

老師在網上分享學生愛好的不同Photo from 《教束》劇照

太多娛樂興趣搞到識唔到朋友?

由於而家嘅娛樂興趣太多,一個大興趣中再分為唔同派別,例如聽歌,有啲學生鍾意日韓偶像,有人鍾意廣東話歌,亦有人鍾意樂隊。呢位老師指出:「已經冇可能容納大多數同學嘅娛樂興趣存在,我認為呢樣都係難識朋友嘅原因。」

老師認為孩子太多娛樂,不利認識朋友Photo from 《女人俱樂部》劇照

好時代已經結束?!

今昔不同往日,以往大家嘅娛樂相對較少,未有現時多樣性選擇,但學生只需睇主流電視節目、雜誌,就可以搵到同好嘅朋友,有共同話題,對此,樓主感嘆:「(學生)淨係睇電視、雜誌嘅好時代已經一去不返。」

有相同喜好的人,有共同話題,容易走在一起Photo from 《橙色奇蹟》劇照

學生都係用同一媒介接觸娛樂興趣

雖然學生各有所好,但樓主發現:「令人驚訝嘅係,學生接觸娛樂興趣嘅媒介(例如Instagram、YouTube)出奇地劃一化。」似乎係今日學生都會用嚟發掘娛樂興趣嘅媒體~

現時年輕人仍以IG、YouTube作為接觸娛樂興趣的媒介Photo from 《社內相親》劇照

網民提出學生一能力更重要

有關帖文引起網民討論,有網民嘆指:「喺課堂上培養興奮愛好嘅時代可能即將結束」,有人就講笑咁話:「所以大家嘅共同娛樂嚟講,模仿老師係一定會流行」,另有網民認為今日嘅小朋友學識「與想法不一嘅人交朋友嘅能力可能更重要!」

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道