Bar

Bar標籤文章,共有1則Bar相關的文章

【唔想胸型逐漸下垂 又有副乳問題出現 話你知一個啱自己胸型嘅Bar有幾重要】
爸媽分享
6 years ago

【唔想胸型逐漸下垂 又有副乳問題出現 話你知一個啱自己胸型嘅Bar有幾重要】

戴岩個Bar做個靚媽 完美胸型之說 由哥哥出世到而家一直都戴哺乳胸圍…久而久之胸型變到下垂亦有副乳問題出現..(日久失修...