download MamiDaily 親子日常 app
【親子遊戲】適合4至6歲幼兒!3個訓練小朋友溝通能力遊戲

【親子遊戲】適合4至6歲幼兒!3個訓練小朋友溝通能力遊戲

爸媽分享 bloggers

要加強小朋友的語言理解及表達能力,除了多進行親子伴讀外,亦可以透過不同遊戲及活動讓小朋友邊玩邊學。以下三個親子遊戲既簡單又有趣,適合約四至六歲的幼兒,家長不妨試試︰

除了多進行親子伴讀外,亦可以透過不同遊戲及活動讓小朋友邊玩邊學。Photo from MamiDaily

一、Guess Who 猜猜我是誰

小朋友和家長先抽出一張人物咭,然後輪流問對方問題,例如 「佢有冇戴眼鏡?」、 「佢係男仔定女仔?」等,再猜出正確答案。如果家中沒有這個桌遊,亦可以下載手機應用程式 “Guess The Person?”或於網上免費下載及列印這個遊戲素材,可以訓練小朋友的答問技巧和描述能力呢!

二、層層疊

小朋友和家長輪流拿出及放一舊積木在最上面,放之前要先說某類別的東西 (如動物、水果)或某功用的東西 (如用來清潔的東西)或某特徵的東西 (如圓形的東西),說不到或積木倒下來的為輸。如果家中沒有層層叠玩具,也可以用砌積木等玩具來代替,這個遊戲可以訓練小朋友的詞彙及聯想能力。

三、障礙遊戲 (barrier game) 齊齊玩

家長和小朋友 (或兩位小朋友) 面對面坐,中間放一個障礙物以阻住彼此的視線,兩位玩家各有一份一模一樣的物件/紙張,小朋友說出適當指令讓家長跟從,過程中家長可以隨意發問,最後比較大家手上的作品是否一樣。這個遊戲可以增強小朋友的理解及表達能力、提昇答問技巧及加強詞彙及句式運用能力。有關遊戲的素材可以下連結免費下載︰

想知道更多有關寶寶成長、言語治療及英語學習的資訊,可到我的FB專頁「言語治療師媽媽Miss Carley

Text:Mami Editorial

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道