download MamiDaily 親子日常 app
2歲以上小朋友唔使瞓晏覺?

2歲以上小朋友唔使瞓晏覺?

mami熱話
By Circle on 25 Jul 2019
Digital Editor

好多時家長下晝都會?小朋友瞓晏覺,一嚟佢哋玩咗半日已經好攰,二嚟媽媽趁仔女瞓咗覺可以專心準備晚餐。近日一項研究指出,2歲以上嘅小朋友瞓晏覺,原來會危害佢哋嘅健康㗎!

MamiDailyPhoto from MamiDaily

根據美國國家睡眠基金會最新發佈嘅指引,3至5歲嘅幼兒每日需要10至13個鐘嘅睡眠。好多家長都會畀小朋友瞓晏覺以達至每日所需嘅睡眠時間,不過一項喺《英國醫學期刊》發佈嘅研究則指出,2歲以上嘅孩子午睡會導致佢哋未來嘅睡眠質量相對變差。

MamiDailyPhoto from MamiDaily

研究人員一共收集咗26項有關嘅數據,以分析瞓晏覺對5歲以下兒童帶嚟啲咩影響。結果發現,2歲以上仍然有午睡習慣嘅小朋友,令佢哋嘅睡眠質量變差,繼而有機會危害健康,其中包括發育遲緩和兒童肥胖。

MamiDailyPhoto from MamiDaily

負責呢項研究嘅昆士蘭科技大學教授Karen Thorpe表示,兩歲以上嘅小朋友能夠自我調節睡眠模式,一旦小朋友生理上唔需要再瞓晏覺,而父母又強逼佢哋瞓嘅話,就會有機會減少佢哋晚間嘅睡眠時間,並影響佢哋嘅睡眠質素。父母應該根據小朋友嘅需要嚟調節佢哋嘅瞓覺時間。

Text:Mami Editorial

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道