download MamiDaily 親子日常 app
父母注意!預防小孩近視 8大貼士

父母注意!預防小孩近視 8大貼士

mami熱話
By Jacqueline on 13 May 2019
Senior Editor

好多家長遇到小朋友「扭計」,就會畀手機佢哋玩,開電視畀佢哋睇,希望小朋友可以乖乖靜落嚟。但其實小朋友太早接觸電子產品,不但會增加患近視嘅機會,仲有機會出現眼疾,如白內障、視網膜脫落等,嚴重更可致盲。眼睛健康,絕對唔可以忽視,以下幾個預防近視小貼士,一定要留意!

shutterstockPhoto from shutterstock

1. 避免以躺臥姿勢睇書,並且要確保光線充足

shutterstockPhoto from shutterstock

2. 使用屏幕產品20分鐘,應小休最少30秒

shutterstockPhoto from shutterstock

3. 應經常轉換姿勢、眨眼同埋做肌肉鬆弛運動
4. 用右手寫字嘅小朋友,如果用檯燈,光線應該由左上角照射落嚟,避免直接射入眼睛

shutterstockPhoto from shutterstock

5. 食多啲含豐富維生素甲嘅食物,如番茄、紅蘿蔔
6. 每日要有充足睡眠,令眼睛可以得到足夠休息

shutterstockPhoto from shutterstock

7. 每日最少應有30分鐘戶外活動,睇多啲遠景
8. 每年進行一次視力檢查

Text:Mami Editorial
Source:衛生署

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道