download MamiDaily 親子日常 app
想小朋友開心好簡單,同爸爸媽媽一齊玩,就可以令到佢地哈哈大笑一餐。

想小朋友開心好簡單,同爸爸媽媽一齊玩,就可以令到佢地哈哈大笑一餐。

家庭關係
By yan.kwan on 27 Nov 2018
Part-time Editor

小朋友好容易滿足同開心,以下4樣既簡單又係佢地最鍾意嘅。

1. 笑容係送畀小朋友最好嘅禮物

shutterstock_227818627_2

其實小朋友只要望到爸媽對住佢地笑,就已經好開心,因為爸媽嘅笑容可以畀到安全同溫暖嘅感覺佢地。開心嘅感覺係可以感染到其他人嘅,爸媽開心,小朋友自然都會開心。對住小朋友嘅時候,不妨笑多啲呀!

 

2. 驚喜嘅小獎勵

shutterstock_623245358_2

當小朋友做得好嘅時候,多啲讚佢地,可以令佢地繼續做得更好,間中加啲驚喜嘅小獎勵,一個貼紙或者一份甜品都可以,只要係有驚喜嘅,小朋友都會好開心㗎!

 

3. 認真又專心咁聽小朋友分享嘅事

shutterstock_429711763_2
當小朋友想傾計嘅時候,咩都唔洗做,就係要放低手上所有嘢,放開腦入面所有事情,專心咁聽佢地覺得有趣或者重要嘅事。可以同爸爸媽媽傾計,表達自己想法,其實係每個小朋友都需要同埋想要嘅事。

 

4. 欣賞同投入小朋友嘅創作故事

shutterstock_765097093_2

小朋友好聰明,佢地係會分到大人有無認真投入咁玩㗎。所以陪小朋友玩,一定要認真同埋全情投入。爸爸媽媽欣賞佢地創作嘅故事情節,或者遊戲內容嘅創意,唔單止可以加強佢地嘅自信心,而且佢地仲會好開心。

 

Text: Mami Editorial

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道