download MamiDaily 親子日常 app
家有兩個孩子就會相親相愛? 理想同現實總係有啲出入

家有兩個孩子就會相親相愛? 理想同現實總係有啲出入

家庭關係 湊B趣聞
By rachel.lo on 09 Nov 2018

有咗第一個孩子之後,爸爸媽媽都會心思思追多一個,然後希望兩個小朋友可以相親相愛一齊玩,體驗美好嘅手足之情。但當第二個孩子出世之後,先發現原來小朋友之間嘅相處可以係好變幻莫測⋯⋯一時就糖黐豆,一時就水溝油,有時都會令爸爸媽媽好難捉摸呀!

1. 一齊玩

爸爸媽媽嘅體力不如小朋友,同小朋友玩起上嚟有時都會感到吃力。所以爸爸媽媽都會期望,如果有兩個小朋友嘅話,可以開開心心一齊玩。但實情係小朋友有一齊玩嘅時候,亦都會爭玩具、爭圖書、爭嘢食⋯⋯咩都爭餐飽,仲隨時會大打出手。

71b58f07a5336c764857f0ed1d4604b1

2. 大嘅照顧細

好多爸爸媽媽都會想生完第一個小朋友之後,隔幾年再生一個,呢個年齡差足以令大嘅孩子開始有自理能力,亦可以幫爸爸媽媽照顧同教導一下細佬妹。但畢竟大嗰個孩子都只係一個小朋友,未必有能力照顧到細佬妹之餘,隨時兩個一齊曳曳,喺屋企盡情搗蛋。

04636c5c712e6422eff2ab63c4807707

3. 愛錫細佬妹

好多爸爸媽媽一廂情願認為哥哥姐姐都會愛錫細佬妹,實情係大孩子一開始都會對細佬妹有興趣,不過當發現爸爸媽媽會偏向照顧細佬妹,就會覺得唔公平,認為爸爸媽媽被搶走而變得對細佬妹冷淡,所以爸爸媽媽喺第二個孩子出世後,都唔好冷落大孩子呀!

9cfbe4b5aca06cee515e5f1fabdafb40

Text: Mami Editorial

Photo Source: Pinterest

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道