download MamiDaily 親子日常 app
好想快啲卸貨 3種孕後期不適令孕媽媽好難受

好想快啲卸貨 3種孕後期不適令孕媽媽好難受

懷孕
By rachel.lo on 28 Sep 2018

隨著胎兒長大,子宮會變大壓迫孕媽媽嘅下肢同骨盆腔靜脈,令孕媽媽開始出現下面3種唔舒服嘅症狀,有時真係會難頂到好想BB快啲出世,令媽媽解脫呀!

shutterstock_567454384

1.便秘

孕媽媽嘅便秘會隨著胎兒愈大而愈嚴重,有時會幾日冇大便,但當有便意時就會因為腸臟受壓迫而極難排便,孕媽媽可能去一轉廁所,都要成個鐘先出得返嚟!辛辛苦苦終於將便便排出嗰下,孕媽媽甚至會以為自己已經預演咗一次生仔,但最慘係便秘會繼續發生,亦會令到痔瘡問題愈嚟愈嚴重!

shutterstock_648533710

2.腳抽筋

喺懷孕中後期,脹大嘅子宮壓迫住孕媽媽下肢回流嘅靜眽同神經,造成血液循環不良,令孕媽媽有時會喺夜晚出現腳抽筋,腳抽筋係指小腿肌肉細胞因缺氧而導致肌肉痙攣,產生不自主抽筋、僵直同疼痛嘅現象。當抽筋起上嚟,真係令孕媽媽無助又痛苦!

shutterstock_688384969

3. 夜尿頻繁

有時孕媽媽喺半夜瞓覺會經常有急尿嘅感覺,咁係因為瞓喺床上雖然減輕咗子宮對下腔靜脈嘅壓迫,但就會壓迫到膀胱、增加腎血流量,所以會令到孕媽媽需要頻頻去廁所,無法一覺瞓天光而精神欠佳,每晚因為急尿而扎醒,都會好想呻句:「畀我瞓啦好冇⋯⋯」

shutterstock_1025154163

Text: Mami Editorial

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道