download MamiDaily 親子日常 app
【媽媽心聲】奶奶為人友善唯獨對自己帶有敵意! 新抱 : 成日覺得我搶咗佢個仔睇我唔順眼!

【媽媽心聲】奶奶為人友善唯獨對自己帶有敵意! 新抱 : 成日覺得我搶咗佢個仔睇我唔順眼!

家庭關係
By Irisa on 09 Dec 2020
Digital Editor

有時你會無奈地問自己,「是否不論自己做什麼,她都看不順眼?」「怕太早點餐食物會變冷,她卻反問我為何不預先叫食物讓大家需等候」、「平日都是自己在做家務,偶爾讓老公幫忙卻換來她的黑口黑面」、「你讓孩子先完成功課才玩手機,她卻偏偏與你唱反調,更批評你對子女過於嚴苛」,在奶奶眼中自己不管做什麽都是錯的。

sadPhoto from MamiDaily

其實奶奶平日為人不錯,對著外人、鄰居總是客客氣氣,十分恭敬,但對著你卻總帶有敵意。有時有感她與樓下的那位「看更姨姨」,關係遠比我這個作為「新抱」的更親密。每次出外她總會「早晨」前「早晨」後,與鄰居聊聊每日天氣、近日疫情、街市價格,所有閑話家常的話題她們都能夠隨便聊個10分鐘。但對著自家的媳婦,就連生病時也不多帶半句關心的問候。你內心清楚她為人友善,唯獨對自己帶有敵意。

arguePhoto from MamiDaily

或許她認為自從她的兒子認識我至後來結婚生小朋友,陪伴她的時間大大減少,總有感我搶走她的兒子。但事實上,雖然老公婚後與我組織家庭,但從來也沒有對她缺乏關愛。孩子長大成家立業,有自己的家庭後當然不能像從前般常常黐着她。有時我不禁在想,若果將來兒子拍拖、結婚,自己會否像她般經常「呷醋」,也許答案真的要等到多年後才能揭曉。

其實自問自己也是真誠對待奶奶,雖然她不是我的母親,但她卻是養育自己另一半的媽媽。雖稱不上為她做過什麽大事,但平日也是真心關心她。但每次也得到冷漠的回應,甚至換來理所當然的態度並處處雞蛋裏挑骨頭,真的感覺灰心及無奈。有時在網上看到一些好奶奶與媳婦感情極好,關係甚至仿如母女、朋友,內心真的不禁有些羡慕。其實我不奢求你會事事關心我、體諒我同作為媽媽的辛酸,但至少不要處處挑剔、嫌三嫌四,視我為你的敵人。

motherPhoto from MamiDaily

Text : Mami Editorial

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道