Tesla

Tesla標籤文章,共有1則Tesla相關的文章

【生日禮物】媽媽送這牌子嘅名車加1萬現金做生日禮物 16歲女仍不滿發脾氣 批史上最差禮物
mami熱話
a year ago

【生日禮物】媽媽送這牌子嘅名車加1萬現金做生日禮物 16歲女仍不滿發脾氣 批史上最差禮物

美國一名媽媽就為愛女準備了一份名貴的禮物,一架全新的Tesla和1600美金,作為16歲女兒的生日禮...