download MamiDaily 親子日常 app
睇嚟睇去都係嗰本書? 重複閱讀同一本書 原來有好處

睇嚟睇去都係嗰本書? 重複閱讀同一本書 原來有好處

mami熱話
By Circle on 06 Apr 2019
Digital Editor

每次到閱讀時間,小朋友都想睇佢哋最鍾意嗰本書,家長同時亦不得不配合咁向佢哋講同一個故事。

好多父母可能已經將個故事講到滾瓜爛熟,或者已經講到好悶,有時會提議「不如睇其他書啊?」不過千祈唔好咁做啊,有專家指出原來重複閱讀同一本書,孩子會變得更聰明!

小朋友閱讀得愈多,認識到嘅詞彙就會愈多。當佢哋經常睇或聽同一個故事,就會對故事內容使用過嘅用詞更熟悉,絕對對佢哋未來嘅發展有幫助。

ShutterstockPhoto from Shutterstock

學習語言往往唔係認得個字咁簡單,點樣運用、文法等其實更重要。所以當小朋友重複聽佢哋鍾意同有興趣嘅故事時,會更了解句子結構、詞彙運用等方面,為未來學習打好基礎。

加上,小朋友睇或聽同一個故事嘅次數愈多,對佢嘅認知程度亦會提升,咁樣佢哋嘅理解能力亦會愈來愈強。更會提高佢哋閱讀其他書籍的信心,咁以後就會愈睇愈多書啦!

以後床邊故事時間,就算小朋友想睇同一本書,爸爸媽媽都唔怕再重複讀同一本書啦!

Text:Mami Editorial
Source:Read Brightly

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道