download MamiDaily 親子日常 app
幼兒開始「人有我有」心態 父母面對幼兒要求時可用嘅3個處理方法

幼兒開始「人有我有」心態 父母面對幼兒要求時可用嘅3個處理方法

湊B趣聞
By rachel.lo on 03 Oct 2018

踏入幼兒階段,小朋友開始上playgroup、讀幼稚園,認識其他同齡嘅小朋友。由呢個階段開始,小朋友會將自己同其他小朋友比較,當見到其他小朋友擁有自己冇嘅物品嗰陣,會諗:「點解人哋有而自己冇呢?」於是小朋友會萌生自己都要有嘅念頭,然後要求爸爸媽媽都提供相同嘅物品畀自己,令父母頭痛不已,究竟應該滿足小朋友嘅小小欲望?定係避免會有下一次嘅要求而拒絕呢?

shutterstock_1147830044

1.令幼兒知道每個人都有差異

BB喺成長過程中會慢慢發展自我嘅觀念,當接觸到其他小朋友之後,會開始發現原來世界上唔止自己一個咁細小嘅人類,原來仲有其他同自己相似又唔完全一樣嘅小人類,幼兒會將自己同其他小朋友比較,慢慢去除自我中心嘅概念。當見到其他小朋友擁有一樣物品,自己都會想要。爸爸媽媽喺面對幼兒嘅要求時,唔好一開始就拒絕,因為幼兒渴望得到一樣嘢係冇對錯之分。但爸爸媽媽可以畀幼兒知道,幼兒或者想變得同其他人一樣,但是幼兒本身亦擁有其他人所冇嘅嘢。爸爸媽媽可以為幼兒提供到一啲物品,但未必可以提供到另一啲物品,畀幼兒接受到原來自己有時會同其他人一樣,有時又會唔一樣。

shutterstock_1154507824

2. 鼓勵孩子表達

有時幼兒唔識表達自己、唔敢直接同爸爸媽媽講「我想要呢件物品」嗰陣,都會用「人有我都要有」嘅理由話畀爸爸媽媽知自己想要某樣嘢,咁爸爸媽媽就需要直接鼓勵幼兒講出自己真正諗法,係自己想要擁有,而唔係因為要同其他人比較。

shutterstock_1023985768

3. 適時給予,適時拒絕

幼兒對每樣事物都充滿好奇心,亦會透過新事物觀察自己嘅行為係可唔可行。如果爸爸媽媽一聽到幼兒要求要某樣嘢就馬上忽視或拒絕,如講類似「咁你去做人哋個仔/女!」,背後涵義係「你再講爸爸媽媽就唔要你」,幼兒會覺得自己唔應該有呢種渴望同需要,如果唔係就會冇人愛自己。

shutterstock_1114048598

但如果爸爸媽媽對幼兒所有要求都有求必應,亦會令幼兒覺得自己要咩有咩,無法接受被拒絕同現實情況。所謂嘅現實就係大人在應該給予時會給予;唔應該給予時就要拒絕,幼兒先可以接受現實。所以爸爸媽媽喺唔允許嘅情況下,要畀幼兒知道自己會有不被滿足嘅時候,慢慢了解到喺現實環境中,自己嘅需求係無法一一被滿足。

shutterstock_777788965

爸爸媽媽喺面對幼兒嘅要求而無法滿足時,應該畀幼兒知道爸爸媽媽能夠理解佢嘅心情,但唔會滿足到所有需求,之後可以轉移幼兒嘅視線、同幼兒一齊諗方法解決,或係由幼兒哭喊發洩,因為幼兒都需要呢啲時間體會現實生活,用自己能力解決問題。

Text: Mami Editorial

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道