download MamiDaily 親子日常 app
5個小貼士舒緩怕黑恐懼情緒    話你知點解孩子唔願一個訓

5個小貼士舒緩怕黑恐懼情緒 話你知點解孩子唔願一個訓

mami熱話
By MamiDaily on 25 May 2018

5個小貼士舒緩怕黑恐懼情緒

1.不要用恐嚇的方法教養孩子

shutterstock_158902820拷貝

不少家長會用了上一代的方式教到小朋友,「你唔聽話警察會黎拉你」;「你再嘈就將你關入無燈既房」;「晚上有怪獸捉唔聽話既小朋友」等,上述恐嚇性言語,會令小朋友害怕黑暗、獨自一人,強化了黑暗的負面印象。

2.聆聽孩子心聲

shutterstock_1073823032

所謂事出必有因,孩子特別害怕黑暗必是有一些經歷做成,我們作父母要了解他,而不是「有咩好怕的,真係膽小!」、「你係男仔,怕什麼」,這些言語會直接否定孩子的感受,增強恐懼情緒。

3.避免帶動影響的節目及故事

shutterstock_244659739拷貝

shutterstock_244283467拷貝

資訊發達,孩子可能隨時隨地觸到「兒童不宜」電視節目或資訊,只是一個怖鏡頭就會影響小朋友的心理,覺得可怕的事是會出現在黑暗的處。故此,父母要時刻留意,小朋友所觀看的資訊是否合宜。

4.留給孩子一點『安全感』

shutterstock_400432507拷貝

如果孩子真的十分害怕的話,可以在房間內留一盞小小夜燈,又或玩偶陪伴他入睡,轉移注意力,增加安全感。

 

5.玩晚上活動

shutterstock_146708702拷貝

讓小朋友多接觸黑夜,可助他們了解黑夜不可怕。例如:帶孩子出外看星星、月亮、露營等,而在室內可以把燈光調暗,玩手指影子遊戲。

 

Text: Mami Editorial

 

 

 

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道