2K媽
2K媽, 曾經是大學講師辭去工作 湊有自閉症囝囝現在還有9個月大嘅弟弟。 熱愛環保嘅媽媽希望藉著寫blog可以分享更多源頭減廢嘅小習慣, 一於身體力行為下一代努力!

2K媽的文章